close

2.JPG

(內有布丁乳牙發展記錄圗)
131.gif2/01  465716.gif 布丁77CM,10.0KGS 
131.gif2/02  除夕夜
131.gif2/03  大年初一
131.gif2/04  大年初二:小白五號冒頭301206.gif
131.gif2/05  大年初三
131.gif2/06  大年初四
131.gif2/07  大年初五
131.gif2/08 歡幣八的布丁~自動不夜奶第一天
131.gif2/09 自動不夜奶第二天
131.gif2/10 自動不夜奶第三天
131.gif2/11 提前過生日~多拉蛋糕伺候
131.gif2/12 國曆滿一歲!跟八逼一起去喝春酒~紅葉蛋糕伺候
131.gif2/13 小吵不夜奶第四天
131.gif2/14 發燒阿~~~小白六號冒頭301206.gif
131.gif2/15 7355.gif惠馨,晚上持續發燒
131.gif2/16 終於沒發燒囉
131.gif2/17 布丁吃韓式拌飯&芝麻湯圓 
131.gif2/18 
131.gif2/19 郭源益抓周(士林館)PM0230 要帶寶寶手冊
131.gif2/20 
131.gif2/21 
131.gif2/22 
131.gif2/23  蛋糕帽入手!!
131.gif2/24 
131.gif2/25 
131.gif2/26 德國麻疹預防針 IN 曜生
131.gif2/27 臨時苗栗花燈行 WIHT 綠媽 
131.gif2/28 泰山二月寶寶趴 IN 樂崴
 

發芽圖-男123456.jpg 

030.gif 089.gif 131.gif 2508.gif 7355.gif 12804.gif 27661.gif 51386.gif 127487.gif 301206.gif 433154.gif 465716.gif 889098.gif o0020002010603918909.gif

arrow
arrow
    全站熱搜

    囍兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()